PRESS / FOTO

30 MAR

Fotografije s predavanja Marijane Pintar u Gradskoj knjžnici u Karlovcu

"Od Josepha Haydna do Paule von Preradović. Hrvatsko-austrijske glazbene spone"

Marijana Pintar, muzikologinja

POPRATNI PROGRAM

P l e s n i  p e r f o r m a n c e
Iva Šolčić i Branko Banković
Koreografkinja: Desanka Virant