PRESS / FOTO

30 MAR

Fotografije s predavanja Marijane Pintar u Pakracu

"Dvije Alme – dramatične sudbine dviju žena"

Marijana Pintar, muzikologinja

POPRATNI PROGRAM

P l e s n i  p e r f o r m a n c e
Iva Šolčić i Martina Tomić
Koreografkinja: Desanka Virant