PRESS / FOTO

09 DEC

Fotografije s radionice i predavanja Agnes Kim i Katharine Prohaske

03. - 04.12.2019., Osijek

U okviru 10. dana austrijske kulture u Osijeku