DOGAĐANJA

17 SEP

RIJEKA

MAKE A MOVE

17.09.

19.00 h

Na raznim lokacijama u gradu

ADD TO
CALENDAR

2019-09-17 19:00:00 2019-09-17 Europe/Zagreb MAKE A MOVE

Suvremeno europsko vaninstitucionalno i nezavisno kazalište    

Na raznim lokacijama u gradu Austrijski kulturni forum agram-kf@bmeia.gv.at

Rezidencijalni umjetnik: Johannes Lederhaas /A/

EU-projekt „Make a move“ je dio programa „Rijeka – europski grad kulture 2020.“ Cilj projekta je dati doprinos oživljavanju europskog kazališta tako što se mobilizira neiskorišten kreativni i inovativni potencijal vaninstitucionalnih i nezavisnih kazališnih praksi kao što su, primjerice, fizički teatar, pantomima i impriovizacije. Umjetnici razvijaju svoje predstave od kreativne ideje do konačne teatarske izvedbe na unaprijed određenim lokacijama: u prirodnom okruženju, u javnom prostoru i javnim zgradama.

https://makeamoveproject.eu/
https://rijeka2020.eu/en/
http://krila.org/en/