PRESS / FOTO

16 JUN

Predavanje "Tri soprana - tri kraljice opernih kuća Leonie Rysanek – Zinka Kunc – Sena Jurinac"

Prigodom obljetnica triju vrhunskih soprana 90. godišnjice rođenja Leonie Rysanek (1926. 1998.), 110. godišnjice rođenja Zinke Kunc (1906. 1989.) i 5. godišnjice smrti Sene Jurinac (1921. 2011.), koje povezuje dugotrajna i iznimna karijera, osobito u dvije operne kuće  Bečkoj državnoj operi i Operi Metropolitan u New Yorku, muzikologinja Marijana Pintar održala je 15. lipnja u Kulturnom forumu predavanje o ovim trima opernim divama uz više glazbenih i vizualnih primjera  (CD-a i DVD-a).