DOGAĐANJA

24 MAY

RIJEKA

UVIJEK ISTE SLIKE? NACIONALNI STEREOTIPI U GLOBALIZIRANIM MEDIJSKIM KULTURAMA

24.05.

10.00 h

Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, soba 403

ADD TO
CALENDAR

2019-05-24 10:00:00 2019-05-24 Europe/Zagreb UVIJEK ISTE SLIKE? NACIONALNI STEREOTIPI U GLOBALIZIRANIM MEDIJSKIM KULTURAMA

Nacionalni stereotipi u globaliziranim medijskim kulturama i njihove posljedice.

Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, soba 403 Austrijski kulturni forum agram-kf@bmeia.gv.at

Martina Thiele /A/

Nakon uvoda u temu „Interkulturne i transkulturne komunikacije, stereotipi i predrasude“ na radionici će sekonkretnije razmatrati vrste stereotipa, lokalni i prostorni stereotipi te slike nacija. Studenti će u praktičnom dijelu radionice istraživati različite medijske tekstove i slike prema vrsti stereotipa. Cilj je pronaći mogućnosti izvještavanja koristeći manje stereotipa pomoću diferenciranije „slike drugoga“.
Dr. Martina Thiele sveučilišna je profesorica iz područja Komunikacijskih znanosti Sveučilišta Salzburg.

Vezana događanja

UVIJEK ISTE SLIKE? NACIONALNI STEREOTIPI U GLOBALIZIRANIM MEDIJSKIM KULTURAMA