Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
predavanje

11. DANI FOTOGRAFIJE ARHIVA TOŠO DABAC

Izložba, performans, predavanja, okrugli stol, prezentacije

11. DANI FOTOGRAFIJE ARHIVA TOŠO DABAC – izložba, performans, predavanja, okrugli stol, prezentacije

Izložba Tošo Dabac: 79 godina atelijera Dabac u Ilici

Otvorenje: 12.11. – 19.00 h

Predavanje: Christine Frisinghelli /A/ na engleskom jeziku
14.11. – 18.00 h

Ovogodišnji 11. dani fotografije Arhiva Tošo Dabac posvećeni su temi fotografskih arhiva – onih javnih o kojima brinemo ali i onih privatnih o kojima će društvo brigu tek preuzeti.

Christine Frisinghelli, jedna od osnivača kultne Camere Austrije, publici će predstaviti arhiv Pierra Bourdieua, sociologa, antropologa, filozofa i cijenjenog francuskog intelektualca, koji je svoj kompletni fotografski arhiv, nastao između 1958. i 1961. u Alžiru, 2001. povjerio Cameri Austriji na brigu i obradu.

www.msu.hr/dogadanja/11-dani-fotografije-arhiva-tošo-dabac-izložbe-performans-predavanja-okrugli-stol-prezentacije/264.html

Flyer

11. DANI FOTOGRAFIJE ARHIVA TOŠO DABAC