Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
predavanje

AUSTRIJSKA KNJIŽEVNOST U 18. STOLJEĆU

Predavanje: Johann Sonnleitner /A/
Organizacija: Milka Car /HR/, Vera Faber /A/

Dr. Johann Sonnleitner, ugledni austrijski germanist i stručnjak za austrijsku književnost 18. stoljeća održat će predavanje u okviru nastavnog predmeta „Povijest njemačke književnosti 18. stoljeća“ prof. Milke Car. Njegovo će predavanje upotpuniti seminari koji će pružiti daljnji detaljan uvid u austrijsku književnost 18. stoljeća.
Predavanje je otvoreno za javnost. 

https://www.univie.ac.at/germanistik/johann-sonnleitner/