Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
predavanje

AUSTRIJSKI NJEMAČKI – LEKSIKALNI I SEMANTIČNI ASPEKTI

PREDAVANJE na njemačkom jeziku

Prof. dr. Rudolf Muhr, Sveučilište u Grazu

Rudolf  Muhr austrijski je germanist i jedan od najpoznatijih  pobornika za samosvojni austrijski standardni njemački jezik. Kako je napisao  nove nastavne udžbenike za učenje njemačkog kao stranog jezika, uvijek se suočavao s pitanjem koja je forma njemačkog jezika točna. 

www.ffri.uniri.hr  

natječaj

B*CReATive

U vremenu pandemije bolesti COVID-19 digitalne platforme …

teatar

U IME OCA Livestream

Potresna predstava o posljedicama ratnih zbivanja na Balkanu.