Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
glazba

Austrijsko sudjelovanje na međunarodnom festivalu „Orgulje Zagrebačke katedrale“ 2017.

KONCERT
Bruno Oberhammer /A/ – orgulje

Program: G. Cavazzoni, G. Frescobaldi, J. Cabanilles, F. Liszt, C. Franck, F Peeters

Koncertni  repertoar Brune Oberhammera širokoga je raspona i seže od najranijih glazbenih izvora pisanih za klavijaturu sve do najnovijih skladbi

Koncertni  repertoar Brune Oberhammera širokoga je raspona i seže od najranijih glazbenih izvora pisanih za klavijaturu (Robertsbridge-Codex,1320.) sve do najnovijih skladbi te sadrži opus niza skladatelja npr. od Arnolda Schlicka i Paula Hofhaimera preko Johanna Sebastiana Bacha Carla Philippa Emanuela Bacha,  W.A. Mozarata, Roberta Schumanna, Roberta Schumanna i Franza Listza pa sve do Johanna Nepomuka Davida i Heinricha Kaminskog.

www.musikdokumentation-vorarlberg.at/brobmain.htm
www.zagreb-cathedral.org

Austrijsko sudjelovanje na međunarodnom festivalu „Orgulje Zagrebačke katedrale“ 2017.
vizualna umjetnost

Wojciech Czaja: Almost

Otvorenje izložbe povodom Noći muzeja 2022.

vizualna umjetnost

Austr-i-ja bogata poviješću 1848. – 1945.

Izložba studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku o različitim vidovima austrijske povijesti od polovice 19. do polovice 20. stoljeća.