Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
vizualna umjetnost

Dvije Alme – dramatične sudbine dviju žena (Osijek)

Kalliope Austria / Žene u društvu, kulturi i znanosti

Marijana Pintar, muzikologinja

POPRATNI PROGRAM
P l e s n i  p e r f o r m a n c e

Iva Šolčić Martina Tomić

Koreografkinja: Desanka Virant

Usporedba dramatičnih sudbina dviju žena

Alma Rosé (Beč, 1906. – Auschwitz, 1944.), bila je nećakinja Gustava Mahlera (ime je dobila po Almi Mahler), violinistica i dirigentica bečkog djevojačkog orkestra Wiener Walzermädeln te dirigentica  ženskog orkestra u logoru Auschwitz. Muzikologinja Marijana Pintar kroz predavanje i ekspresivni ples usporedila je dramatične sudbine ovih dviju žena.

www.ss-valpovo.hr   www.gskos.hr
www.gimpoz.hr   www.ogs-pakrac.hr