Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
predavanje

Dvije Alme – dramatične sudbine dviju žena – prigodom 110. rođendana Alme Rosé) (Pazin)

PREDAVANJE
(na hrvatskom jeziku)

Kalliope Austria / Žena u društvu, kulturi i znanosti

Marijana Pintar, Muzikologinja

POPRATNI PROGRAM

Koreografkinja: Desanka Virant  

23. 09. – 13:00  PAZIN
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, Plava dvorana, Šetalište Pazinske gimnazije 11

23. 09. – 19:30  POREČ
Umjetnička škola Poreč, Koncertna dvorana, Kandlerova 2

Prigodom 110. rođendana Alme Rosé (Beč, 1906. – Auschwitz, 1944.), nećakinje Gustava Mahlera (ime je dobila po Almi Mahler), violinistice i dirigentice bečkoga djevojačkog orkestra Wiener Walzermädeln te dirigentice ženskoga orkestra u logoru Auschwitz, muzikologinja Marijana Pintar usporedila je u svojem predavanju dramatične sudbine ovih dviju žena  i ekspresivnim plesom.

www.pazinski-kolegij.hr      www.gssjd.hr     www.os-umjetnicka-porec.skole.hr

Dvije Alme – dramatične sudbine dviju žena – prigodom 110. rođendana Alme Rosé) (Pazin)