Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
predavanje

Dvije Alme – dramatične sudbine dviju žena (Zabok)

(prigodom 110. rođendana Alme Rosé)

Kalliope Austria / Žena u društvu, kulturi i znanosti
Marijana Pintar, muzikologinja

Prigodom 110. rođendana Alme Rosé (Beč, 1906. – Auschwitz, 1944.), nećakinje Gustava Mahlera (ime je dobila po Almi Mahler), violinistice i dirigentice bečkoga djevojačkog orkestra Wiener Walzermädeln te dirigentice ženskoga orkestra u logoru Auschwitz, muzikologinja Marijana Pintar usporedila je u svojem predavanju dramatične sudbine ovih dviju žena  i ekspresivnim plesom.

www.gimnagm.hr
www.knjiznica.hr/lepoglava
www.pou-ludbreg.hr
www.pouvg.hr

Vezana događanja

Dvije Alme – dramatične sudbine dviju žena (Zabok)