Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
konferencija

Elke Krasny: Patrijarhalno epistemičko nasilje i muzejski aktivizam – ponovno osvajanje javnog prostora

U okviru međunarodne konferencije „Women Artists and Museums: Towards a New Museum of Women Artists in Zagreb“ u organizaciji Muzeja grada Zagreba, austrijska istraživačica Elke Krasny (Akademija likovnih umjetnosti u Beču) održat će javno izlaganje o odnosu patrijarhalnog naslijeđa i suvremenog aktivizma u muzejskim praksama. Izlaganje je na engleskom jeziku, a nakon njega slijedi moderirana rasprava.

O izlaganju:

Zašto je institucija muzeja još uvijek mjesto otpora, aktivizma i obrane? Zašto je muzej i dalje  mjesto na kojem nasljeđe  te moderne prosvjetiteljske institucije odražava  dalekosežne razmjere patrijarhalnog epistemičkog nasilja? Muzeji su povijesno činili moderni rodni sustav i doprinosili kulturnom razumijevanju onoga što dekolonijalna istraživačica Maria Lugones naziva kolonijalnošću roda. Iako sada posjedujemo znanje i uvide stečene desetljećima feminističkog, queer-feminističkog i transfeminističkog aktivizma i borbi, muzej i dalje ostaje institucija gdje uređenje i strukturiranje hegemonijskih definicija i razumijevanja roda definira politike zapošljavanja, strategije prikupljanja građe , glavna načela izlaganja i strategije komunikacije s javnošću, edukacije i medijacije. Predavanje se bavi povijesnim primjerima napada sufražetkinja na muzejske predmete, kojima se se borba za ženska prava i pravo glasa žena  povezala s javnom sferom muzeja. Povezujući  takve povijesne primjere  s današnjim globalnim aktivizmom protiv nasilja i femicida, kao i s transnacionalnim pokretima za reproduktivnu pravdu i prava okoliša, predavanjem se postavlja pitanje kako razgradnjom naučenih patrijarhalnih obrazaca u muzejima pretvoriti muzej u platformu koja bi koristila feminističkim aktivističkim borbama i pokretima za društvenu i ekološku pravdu.

O konferenciji:

Tijekom svoje pedesetogodišnje povijesti, muzeji posvećeni ženama i rodu znatno su obogatili muzejski svijet stalnim pomicanjem granica onoga što bi muzeji mogli ili trebali biti. Svojom se raznolikošću uvjetovanom lokacijom, kontekstom, poviješću i fokusom ti muzeji opiru jedinstvenoj definiciji, ali im je zajednički cilj stvoriti alternativu pristranim, problematičnim ili rodno-slijepim prezentacijama i narativima u nizu svjetskih muzeja, kao i u društvu uopće. Specifičnu i važnu podskupinu čine muzeji posvećeni ženskoj umjetničkoj produkciji, koji nastaju iz potrebe da se umjetničko stvaralaštvo  žena učini vidljivim. Njihovo osnivanje započinje 1980-ih i traje do danas.
Predavanjima i odabranim studijama slučaja konferencija će pružiti  uvid u strategije i prakse koje su oblikovale te muzeje, kao i scenarije njihova budućeg razvoja. U osobitom je fokusu konferencijskog programa istražiti načine na koje različite institucije usklađuju svoje  sakupljačke i izlagačke strategije  s nastojanjem da postanu  pokretačima društvenih promjena, ali i ispitati korelacije i moguće poveznice između ženskih i rodnih muzeja  te muzeja  umjetnica u navedenom kontekstu.

Organizirana kao dio projekta „Prema novom muzeju umjetnica u Zagrebu“ pod vodstvom  Muzeja grada Zagreba, ova konferencija povezuje praktičarke i istraživačice  različitih disciplinarnih i teorijskih određenja, čiji su istraživački interesi usmjereni na ženske i rodne muzeje te na umjetnice  koje se bave muzejima posvećenima ženama i rodu, kao i umjetnicama.

Namjera je skupa  doprinijeti obuhvatnijem razumijevanju položaja koji muzeji posvećeni umjetnicama zauzimaju na sceni umjetničkih muzeja, kao i onoj ženskih i rodnih muzeja , ali i podržati suradnju i buduću razmjenu između različitih institucija, praktičara_ki i istraživača_ica.

O izlagačici:

Dr. sc. Elke Krasny je profesorica na bečkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Njezini su glavni interesi pitanja skrbi, reproduktivnog rada, društvene i okolišne pravde, komemorativnih praksi i transnacionalnih feminizama u umjetnosti, arhitekturi, infrastrukturama i urbanizmu. Mentorica je doktorskih studenata i studentica koji se bave suvremenim feminizmima, umjetnošću, umjetničkim obrazovanjem, arhitekturom i kustoskom praksom.
E. Krasny je bila suradnica Kanadskog centra za arhitekturu CCA i gostujuća umjetnica u galeriji Audain u Vancouveru. Njezin je kustoski rad na temi praktičnog urbanizma uključen u izdanje Venecijanskog bijenala arhitekture 2012. godine.
S Angelikom Fitz je uredila knjigu „Critical Care. Architecture and Urbanism for a Broken Planet (MIT Press, 2019.). S Larom Perry je uredila knjige „Curating as Feminist Organizing“ (Routledge, 2023.) i „Curating with Care“ (Routledge, 2023.). Njezina je knjiga „Living With an Infected Planet. Covid-19 Feminism and the Global Frontline of Care“ (transcript publishers) usredotočena na militarizirani esencijalizam skrbi i feminističke planove za oporavak u vremenima pandemije.

https://www.elkekrasny.at/

https://www.mgz.hr/hr/