Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
film

“FAHREN” an SKORO 15. DOKUart

SKORO 15. DOKUart
Prikazivanje filma
„FAHREN“ (2020, 19 min)
Režija: Veronika Barnaš

Portret dviju obitelji koje kao putujući zabavljači sa svojim ringišpilima i autodromima na sajmovima osiguravaju neiscrpno zadovoljstvo posjetitelja/ica. Bez romantiziranja film Veronike Barnaš govori o teškoj svakodnevici na cesti, montaži, demontaži i popravcima nekoliko tona teške opreme putujućeg zabavnog poduzeća, o suvišnom, nesigurnom i teškom rada na privremenom spektaklu. Posao koji se ne izabire, već strast koju se mora osjećati: život u pokretu.

https://dokuart.hr/

“FAHREN” an SKORO 15. DOKUart