Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
predavanje

Gradišće: Jezik i književnost

PREDAVANJE /na hrvatskom jeziku/

U 12 sati:

Prof. dr. sc. Vladan Čutura rođen je 1982. u Somboru, Republika Srbija. Diplomirao je kroatistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je sveučilištu 2018. godine stekao titulu doktora znanosti. Živi u Beču i radi na Veleučilištu Burgenland kao lektor hrvatskog jezika te na Visokoj pedagoškoj školi Burgenland na Odjelu za gradišćansko-hrvatski i hrvatski jezik kao predavač nekoliko kolegija.

U 13 sati:

Herbert Gassner rođen je 1955. godine u Željeznom (Eisenstadt, Austrija). Gimnaziju pohađa u Željeznom, a studij prava na Sveučilištu u Beču. Nekoliko godina bio je član odbora „Hrvatskog akademskog kluba” u Beču. Godine 1983. postaje sudac u Željeznom. Iste godine izabran je za potpredsjednika „Hrvatskog štamparskog društva”, a i sam je objavio velik broj priloga u „Hrvatskim novinama” i „Novom glasu”. Također je osnivač i predsjednik „Hrvatske narodne visoke škole” (otvoreno sveučilište gradišćanskih Hrvata, od 1984. godine). Umirovljen je kao austrijski savezni sudac početkom 2013. godine. U svojem izlaganju govori o hrvatskome doprinosu gradišćanskoj književnosti.

https://www.unizd.hr/

https://oesterreich-bibliothek-zadar.jimdofree.com/