Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
predavanje

Gramatičko znanje iz perspektive apsolventica i apsolvenata akademskog obrazovanja za njemački kao strani ili drugi jezik

Izlagač: Michal Dvorecký

Bavljenje ulogom gramatike u akademskom obrazovanju s naglaskom na njemački kao strani i drugi jezik ne ubraja se nužno u nove teme. Postoji niz radova u kojima se ta tema djelomice vrlo detaljno obrađuje. U okviru jednog aktualnog istraživačkog projekta Michala Dvoreckýja, Michaela Strauba i Isabelle Temper (2021.) adresira se pitanje kojim bi vještinama povezanim s eksplicitnim gramatičkim znanjem i poučavanjem gramatike trebali raspolagati nastavnici i nastavnice njemačkog kao stranog i drugog jezika. Osim toga, istraživanje se bavi time kako bi se te vještine trebale ocrtavati u kurikulumu sveučilišnih studija s naglaskom na njemački kao strani i drugi jezik, i to kako bi se apsolventicama i apsolventima ponudio siguran temelj za nastavnu praksu.

Michal Dvorecký s Odsjeka za germanistiku Sveučilišta u Beču u ovom predavanju predstavlja rezultate istraživanja.

https://www.dvorecky.com/

© KDV
© Universität Wien
Gramatičko znanje iz perspektive apsolventica i apsolvenata akademskog obrazovanja za njemački kao strani ili drugi jezik