Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
edukacija

Leopold von Sacher-Masoch

Austrijski dionici:
mag. dr. Stephanie Weismann, Institut za istočnoeuropsku povijest, Sveučilište u Beču
dr. Stephan Kurz, austrijski lektor, Odsjek za germanistiku, Sveučilište u Zagrebu
Organizacija: Maja Vukušić Zorica, Stephan Kurz

Susret stručnjak iz raznih zemalja povodom 180. godišnjice rođenja Leopolda von Sacher-Masocha

Povodom 180. godišnjice rođenja Leopolda von Sacher-Masocha stručnjaci iz raznih zemalja predstavit će suvremene/aktualne pravce znanstvenog istraživanja. S jedne strane pokušat će se razjasniti različiti načini/pravci recepcije u francuskom i njemačkom govornom području koji su već unaprijed uvjetovani raznim institucionalnim okvirima. S druge strane, tijekom seminara stavit će se u središte pozornosti Sacher-Masochovi manje poznati novinarski i književni tekstovi, u sklopu čega će se uglavnom obrađivati tema uplitanja Austro-Ugarske u egzistenciju pisca u kasnom 19. stoljeću te produktivna diferencija navedenog fenomena prema realističkoj paradigmi književnosti tog vremena.

Leopold von Sacher-Masoch