Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
teatar

MAKE A MOVE

Rezidencijalni umjetnik: Johannes Lederhaas /A/

EU-projekt „Make a move“ je dio programa „Rijeka – europski grad kulture 2020.“ Cilj projekta je dati doprinos oživljavanju europskog kazališta tako što se mobilizira neiskorišten kreativni i inovativni potencijal vaninstitucionalnih i nezavisnih kazališnih praksi kao što su, primjerice, fizički teatar, pantomima i impriovizacije. Umjetnici razvijaju svoje predstave od kreativne ideje do konačne teatarske izvedbe na unaprijed određenim lokacijama: u prirodnom okruženju, u javnom prostoru i javnim zgradama.

https://makeamoveproject.eu/

https://rijeka2020.eu/en/

http://krila.org/en/