Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
glazba

MOZARTOVA VEČER

Program: uvertira Don Giovani, Koncert za flautu i orkestar u D-duru, KV 314

KONCERT ZA FLAUTU
HRVATSKI KOMORNI ORKESTAR

Dirigent: Kazushi Ono
Solist Bečke filharmonije: Dieter Flury /A/ – flauta

Dieter Flury je solist Bečke filharmonije.

www.hrvatski-komorni-orkestar.com

MOZARTOVA VEČER