Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
predavanje

NOVELA O HOHŠTAPLERU

PREDAVANJE /na njemačkom jeziku/

Predavanje/Moderacija: Wolfgang Müller Funk /A/, Anna Maria Krassnigg /A/

Ova dramatizacija iznova otkrivene majstorske novele Roberta Neumanna priziva u sadašnjost arhetipove sa prijelaza 19. u 20. stoljeće. Hohštapler se kreće u svijetu u kojem se sve može kupiti i sve je plijen. Moral? Smetnja. Skrupule? Suvišne. Društvo? Želi biti prevareno!
Martin Schwanda, glumac i ekspert za slojevitu bečku književnost, utjelovljuje zaigrano u skicama brojne hohštaplerove fasete.
Predstava,  preuzeta od Salona 5, uspostavlja forme dramskog pripovijedanja kao i komunikaciju između umjetnika i publike.

http://www.martinschwanda.com/

NOVELA O HOHŠTAPLERU
teatar

NOVELA O HOHŠTAPLERU

Poznata Novela o hohštapleru izvodi se kao interaktivna pripovijest.

predavanje

NOVELA O HOHŠTAPLERU

Poznata Novela o hohštapleru izvodi se kao interaktivna pripovijest.