Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
radionica

Održiva moda i burgeri od insekata? Poticanje usmene i pismene vještine argumentiranja u nastavi njemačkog kao stranog jezika materijalima iz projekta DiaLog

Voditeljica: Mag. phil. Victoria Reinsperger

Trajanje: 09:00 – 10:30

Moramo li se svi odreći brze mode? Jesu li insekti meso budućnosti ili ono treba dolaziti iz laboratorija? Ima li smisla ograničiti količinu podataka u streamingu radi smanjenja emisije CO2? Kontroverzna pitanja poput ovih odnose se na klimatske promjene kao aktualnu i društveno vrlo relevantnu temu i o njima se s velikom predanošću raspravlja, posebice među mlađim naraštajima, jer mladi znaju da klimatska kriza i njih uvelike pogađa te da će ona imati odlučujući utjecaj na njihove živote u budućnost.

Da bi netko mogao sudjelovati u ovakvim društvenim diskursima mora biti sposoban na uvjerljiv način iznijeti svoja stajališta te biti sposoban objektivno argumentirati. Vještina argumentiranja zato je bitna ključna kompetencija, ali je u isto vrijeme veliki izazov za učenike. Iz didaktičke perspektive stoga je potrebno posebno promicati argumentiranje u nastavi njemačkog kao prvog, drugog i stranog jezika.

Na ovoj radionici, temeljenoj na Erasmus+ projektu “DiaLog – Učenici raspravljaju o kontroverznim pitanjima vezanim za klimatske promjene (2020.-2023.)” sudionici će se upoznati s inovativnim pristupom promicanja usmenih i pisanih argumenata u nastavi njemačkog kao stranog jezika.

https://www.unizd.hr/

https://oesterreich-bibliothek-zadar.jimdofree.com/

Održiva moda i burgeri od insekata? Poticanje usmene i pismene vještine argumentiranja u nastavi njemačkog kao stranog jezika materijalima iz projekta DiaLog
© Pixabay