Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
vizualna umjetnost

Prostori između kopna, vode i neba

Silvia Maria Grossmann
OTVORENJE: 12. 10. – 18:00

Silvia Maria Grossmann u Austrijskom kulturnom forumu izlaže niz fotografija koje prikazuju sudaranje kopna, vode i neba.  Osim što fotografira situacije spajanja  kopna  s morem, ulijevanja rijeka  u mora i oceane, umjetnica fotografira i kulturna zdanja prikazujući stapanje alpske i mediteranske arhitekture.

Istražuje granične prostore te pokušava razumjeti kako dolazi do spajanja ovih elemenata te koja se energija oslobađa pri njihovom  sudaranju i konfrontaciji.

www.silvia-grossmann.at