Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
razgovor

RAZGOVOR SA SVEUČILIŠNIM LEKTOROM mr. PETROM HUISZOM

Moderira: prof. dr. sc. Velimir Piškorec

Sveučilišni lektor mag. Petar Huisza, rođenjem Gradišćanski Hrvat, dugogodišnji lektor za konsekutivno i simultano tumačenje na nekadašnjem Zavodu za prevođenje i tumačenje Sveučilišta u Beču (danas: Centar za translatologiju) te sudski tumač za bosanski, hrvatski i srpski jezik prvi je gost novog niza razgovora s gostima pod naslovom „Višejezičnost iz jezičnobiografske perspektive“, što će se odvijati u sklopu aktivnosti Austrijske knjižnice, a koje će moderirati prof. dr. sc. Velimir Piškorec. Višejezične osobe govorit će o usvajanju i uporabi pojedinih jezika i dijalekata te o komunikacijskoj, intelektualnoj, (među)kulturnoj i afektivnoj vrijednosti svog jezičnog repertoara u privatnom i profesionalnom životu.

www.ffzg.hr

RAZGOVOR SA SVEUČILIŠNIM LEKTOROM mr. PETROM HUISZOM