Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
glazba

Šaht Arkestar

Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo – autori

Helge Hinteregger – grlena glazba

Adriana JosipovićNikolina MajdakKate MarušićMiro Manojlović – šahtofonska grupa

Šahtofonijski koncert  u kojem se kao glazba upotrebljavaju  zvukovne i glasovne mogućnosti

Koncert Šaht Arkestra projekt je u kojem se kao glazba – umjetnički nazvana šahtofonija – upotrebljavaju zvukovne i glasovne mogućnosti. Šahtofonske partiture izvode austrijski umjetnik Helge Hinteregger (MICA), šahtofonska grupa te autori partitura. 

http://indos.mi2.hr/formular_db.htm   www.throatmusic.at

Šaht Arkestar
natječaj

B*CReATive

U vremenu pandemije bolesti COVID-19 digitalne platforme …

teatar

U IME OCA Livestream

Potresna predstava o posljedicama ratnih zbivanja na Balkanu.