Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
radionica

Tatjana Christelbauer

Europski jezični krajolik u diskursu o održivosti 2030.

Umjetnička intervencija i izlaganje
u sklopu Europskog Dana jezika;
Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.

Tatjana Christelbauer
Europski jezični krajolik u diskursu o održivosti 2030.
Prozodijski pristup tematskoj oblasti višejezičnih pejzaža u djelu
Friedensreich Hundertwasser 697A Regentag auf Liebe Welle (1971)

Misaoni most o temi osobnih odnosa prema jezicima u njihovim onomatopejskim oblicima pruža se duž dva središnja narativna motiva u djelu međunarodnog umjetnika i ekološkog aktiviste rođenog u Austriji Friedensreicha Hundertwassera: valovi i kapi.
Brod “Regentag” ~ Kišni dan figurativno oslikava sjedinjenu raznolikost u prostoru.
Za Hundertwassera je taj brod bio njegov dom i domovina tijekom deset godina.

Kako je moguće ujediniti raznolike jezične krajolike u skladu s motom Europske Unije “Ujedinjeni u različitosti”, bit će istraženo u 120-minutnoj umjetničkoj intervenciji i prezentaciji Tatjane Christelbauer koja se održava u formi performativnog izlaganja na njemačkom i hrvatskom jeziku i sa terminima iz pojedinih Europskih jezika.
Koncept SprachenWeb2030 i format Pioggia ~Kiša ~Regen temelje se na konceptu imaginarnih jezičnih pejzaža u kojima Tatjana Christelbauer istražuje dimenzije i forme pluralnog identiteta u kontekstima društva kroz jezike kao forme individualnog i kolektivnog kulturnog nasljeđa, koristeći praksu difrakcije kroz fonetske vježbe, imaginaciju i plesni pokret.
Pitanje mogućnosti izgradnje održivih interkulturnih spona putem „tkanja“ višejezičnih kontakta također se istražuje kroz osobni osjećaj pripadnosti višejezičnom pejzažu Europe i svijeta.
Sudionici će istražiti svoje asocijativne slike izazvane prozodijskim efektima govora, izgovaranjem i slušanjem termina na različitim jezicima.

Koja sjećanja, koji osjećaji i kakve idejne slike se javljaju prilikom izgovaranja riječi na raznim jezicima? Što se mijenja kada uđete u “nepoznati” jezični krajolik? Koji zvukovi jezika izazivaj nelagodu, strah, što zvuči čudno, strano i što zvuči poznato?
Kakav „film“ se odvija u individualnom imaginarnom polju i zašto?

Tatjana Christelbauer povezuje u svojoj umjetničkoj i istraživačkoj praksi pristup reformske pedagogije u polju interkulturnih odnosa sa procesnom sociologijom i performans teorijama sa fokusom na utjecaj prozodijskih impresija u polju komunikacije i razvoju socijalnih odnosa.

Organizator: Austrijska knjižnica Rijeka

https://www.tatjana-christelbauer.com/hr/public-relations

Foto: Friedensreich Hundertwasser (1971) 697A Regentag auf Liebe Wellen

Tatjana Christelbauer