Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
vizualna umjetnost

TEŠKI METAL/LAKI METALI & SUPERORGANIZAM

EU PROJEKT – MAGIC CARPETS

Matthias Krinzinger /A/

Projekt Magic Carpets, sufinanciran od strane EU, okuplja 13 europskih partnera te mu je cilj potaknuti mlade umjetnike na stvaranje društveno angažiranih i odgovornih umjetničkih radova u području likovne umjetnosti, umjetnosti u javnom prostoru, umjetnosti koja uključuje lokalnu zajednicu, izložbi, performansa i dokumentarnog kazališta. Matthias Krinzinger će pored svojeg skulpturalnog umjetničkog djela predstaviti i umjetnički proces koji uključuje lokalnu zajednicu, pri čemu će publika biti uključena u preobrazbu otpadnog predmeta u umjetničko djelo. 

http://magiccarpets.eu/