Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
vizualna umjetnost

WHEN ARCHITECTURE BECOMES REMINSCENCE (OF A LONG-FORGOTTEN EXPERIENCE)

Umjetnici: Katharina Swoboda /A/, Glido Bavičević, Igor Juran, Gaja Mežnarić Osole & Nuša Jelenec, Neli Ružić, Lana Stojičević, Nikolas Ventourakis, Ana Zubak, Duška Boban, Marko Salapura, Paveli Khailo

Koncept: Nataša Bodrožić

MOTEL TROGIR funkcionira od svog začetka 2013. godine  kao projekt i građanska kampanja usredotočen na društvenu valorizaciju i formalnu zaštitu arhitektonske ostavštine kasnog modernizma u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na zaštitu jadranskih motela srednjodalmatisnkog modernizma.
U projektu je sudjelovala i austrijska umjetnica Katharina Swoboda.

http://slobodneveze.wordpress.com/

WHEN ARCHITECTURE BECOMES REMINSCENCE (OF A LONG-FORGOTTEN EXPERIENCE)