Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
film

Zagrebdox 2017

ZAGREBDOX 2017

Međunarodni festival dokumentarnog filma

Austrijski filmovi:

Regionalna konkurencija

#njihovemačketakođer
27.02. / Ponedjeljak, 14:00 – 16:00 Dvorana 4  
28.02. / Utorak, 19:00 – 21:00 Dvorana 3  
04.03. / Subota, 14:00 – 16:00 Dvorana 1
http://zagrebdox.net/hr/2017/program/sluzbena_konkurencija/regionalna_konkurencija/njihovemacketakoder

Bojnik
28.02. / Utorak, 21:00 – 23:00 Dvorana 2  
01.03. / Srijeda, 15:00 – 17:00 Dvorana 2  
04.03. / Subota, 14:00 – 16:00 Dvorana 4
http://zagrebdox.net/hr/2017/program/sluzbena_konkurencija/regionalna_konkurencija/bojnik

Biografski Dox

Njemački život / Ein deutsches Leben
28.02. / Utorak, 21:00 – 23:00 Dvorana 3  
03.03. / Petak, 14:00 – 16:00 Dvorana 1
http://zagrebdox.net/hr/2017/program/sluzbeni_program/biografski_dox/njemacki_zivot

Kontroverzni Dox

Dolje / Unten
02.03. / Četvrtak, 18:00 – 20:00 Dvorana 3
http://zagrebdox.net/hr/2017/program/sluzbeni_program/kontroverzni_dox/dolje

Majstori Doxa

Safari / Safari
01.03. / Srijeda, 17:00 – 19:00 Dvorana 3  
04.03. / Subota, 19:00 – 21:00 Dvorana 3
http://zagrebdox.net/hr/2017/program/sluzbeni_program/majstori_doxa/safari

Retrospektiva Nikolausa Geyrhaltera

Homo sapiens / Homo Sapiens
03.03. / Petak, 21:00 – 23:00 Dvorana 2
http://zagrebdox.net/hr/2017/program/retrospektive/nikolaus_geyrhalter/7915_km

7915 km / 7915 km
28.02. / Utorak, 16:00 – 18:00 Dvorana 5
http://zagrebdox.net/hr/2017/program/retrospektive/nikolaus_geyrhalter/homo_sapiens

Kruh naš svagdašnji / Unser täglich Brot
01.03. / Srijeda, 16:00 – 18:00 Dvorana 5
http://zagrebdox.net/hr/2017/program/retrospektive/nikolaus_geyrhalter/kruh_nas_svagdasnji

Naplavljeni / Angeschwemmt
02.03. / Četvrtak, 16:00 – 18:00 Dvorana 5
http://zagrebdox.net/hr/2017/program/retrospektive/nikolaus_geyrhalter/naplavljeni


www.zagrebdox.net

Zagrebdox 2017