Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
Press / Foto

Fotografije s predavanja Marijane Pintar u Pakracu

Marijana Pintar, muzikologinja

POPRATNI PROGRAM

P l e s n i  p e r f o r m a n c e
Iva Šolčić 
Martina Tomić
Koreografkinja: Desanka Virant

Uncategorized

Njemački s voljom – međunarodna ponuda online ljetnih tečajeva

Novosti

Kulturna baština koja spaja – dovršetak projekta „Suhozidi”

Natječaji

Intercultural Achievement Award (IAA) 2021.

Novosti

univie: summer school for European Cultural Studies