Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
Press / Foto

Fotografije s predavanja Marijane Pintar u Pakracu

Marijana Pintar, muzikologinja

POPRATNI PROGRAM

P l e s n i  p e r f o r m a n c e
Iva Šolčić 
Martina Tomić
Koreografkinja: Desanka Virant