Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
Vijesti

Dvadeset godina od pokretanja Austrijske čitaonice Osijek

Važna obljetnica u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek

Republika Austrija, koja je nekada obuhvaćala veliko carstvo, danas broji tek oko osam milijuna stanovnika, a o mnoštvu Austrijanaca koji žive izvan njezinih granica vodi brigu na različite načine, od kojih je jedan i osnivanje Austrijskih čitaonica, tzv. Österreich-Bibliotheken, na svim onim prostorima gdje žive pripadnici austrijske narodnosti.

Na taj se način osigurava zadovoljavanje osnovnih knjižničnih i kulturnih potreba austrijske manjine, ali se i pripadnicima drugih naroda predstavljaju osnovne kulturne i duhovne vrijednosti ove zemlje i naroda. Organizaciju i koordinaciju austrijskih knjižnica i čitaonica u svijetu vodi Odjel za kulturu Saveznoga ministarstva za Europu, integraciju i međunarodne poslove Republike Austrije, uz potporu lokalnih veleposlanstava i Austrijskih kulturnih foruma, a infrastrukturu i osoblje osiguravaju ustanove u kojima su smještene knjižnice.

Inicijativa i prvi kontakti za osnivanje Austrijske čitaonice u Osijeku pojavili su se još 1988. između Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i Austrijskog kulturnog instituta, no zbog ratnih zbivanja ostvarivanje projekta započinje tek 1993. godine, a vodio ga je Rektorat Sveučilišta u Osijeku. Nakon završetka uređenja prostora, 1996., prigodom posjeta bivšeg austrijskog ministra vanjskih poslova, dr. Aloisa Mocka Osijeku i Hrvatskoj, priređeno je svečano otvorenje Austrijske čitaonice u nazočnosti gradonačelnika grada Osijeka, dr. Zlatka Kramarića i tadašnjeg ravnatelja GISKO-a Dragutina Katalenca.

Danas Austrijska čitaonica djeluje kao poseban odjel GISKO-a u cilju upoznavanja zainteresiranog čitateljstva s kulturom Republike Austrije te njihovom povijesti koja je i naša zajednička povijest. Uz osnovnu knjižničnu djelatnost Austrijska čitaonica organizira i sudjeluje u realizaciji značajnog broja prigodnih događanja koji su bitan čimbenik u promociji njemačkoga jezika i austrijske kulture, povijesti i znanosti, poput Dana austrijske kulture (od 2010.) i obilježavanja Međunarodnoga dana materinskoga jezika (od 2012.). Najvažnija ustanova s kojom Austrijska čitaonica surađuje jest Austrijski kulturni forum iz Zagreba, a programi se ostvaruju u suradnji s mnogim kulturnim, znanstvenim i obrazovnim ustanovama u Osijeku.

(Siniša Petković)

www.gskos.unios.hr/~descape/?upit=sadrzaj&id=120

Dvadeset godina od pokretanja Austrijske čitaonice Osijek
------ sveucilisni glasnik, color, 2 stupca