Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.
Vijesti

Intercultural Achievement Award

Natječaj 2017. – Rok za prijavu: 12. travanj 2017.

Prijavite se!

Savezno ministarstvo za Europu, integraciju i vanjske poslove Republike Austrije traži uspješne projekte u području međukulturalnog dijaloga!

Intercultural Achievement Award (IAA) namijenjen je uspješnim, inovativnim projektima iz područja međukulturalnog dijaloga u Austriji i inozemstvu.

Koji kriteriji moraju biti ispunjeni? Za nagradu se mogu natjecati manji i veći projekti koje provode organizacije ili pojedinci i to u sljedećim područjima: mediji/novinarstvo, umjetnost/kultura, mladi, žene, global citizenship education i integracija. Projekti se moraju nalaziti u fazi provedbe ili biti provedeni.

Tko može sudjelovati? Prijaviti se mogu neprofitne organizacije (nevladine organizacije te udruge, zaklade, učilišta, vjerske organizacije) te organizacije iz privatnog sektora gospodarstva i pojedinci.

Kategorije u kojima se dodijeljuju nagrade su:

– Održivost: “Najbolji projekt u fazi provedbe”

– Aktualnost: “Najbolji projekt vezan uz neki aktualni događaj”

– Inovacija: “Najinovativniji interkulturalni projekt”

– Mediji: “Najbolji medijski prilog za međukulturalno razumijevanje”

– Posebna nagrada “Integracija u Austriji” (u ovoj se kategoriji mogu projaviti samo projekti koji se odvijaju u Austriji).

Rok za prijavu je 12. travanj 2017. g.

Više informacija kao i obrasce za prijavu možete naći na:

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/international-cultural-policy/dialogue-of-cultures/iaa/

 Letak_eng

Intercultural Achievement Award