Internetski preglednik koji koristite je zastario. Za optimalno iskustvo koristite neki od sljedećih preglednika.

Uvjeti korištenja

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Odgovorno i savjesno postupanje s osobnim podacima za Austrijski kulturni forum Zagreb od velike je važnosti. Važno nam je da znate kada prikupljamo određene podatke i kako ih obrađujemo. Austrijski kulturni forum Zagreb obrađuje podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) kao i Zakonu o zaštiti podataka Republike Austrije (DSG, Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten, BGBl. I Nr. 165/1999 idgF).

Poduzeli smo tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju pridržavanje propisa o zaštiti osobnih podataka s naše strane kao i od strane naših vanjskih pružatelja usluga.

Odgovorna osoba

Odgovorna osoba za obrađivanje osobnih podataka od strane Austrijskog kulturnog foruma Zagreb u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je savezni ministar/savezna ministrica za europske i međunarodne poslove Republike Austrije odnosno Veleposlanstvo Republike Austrije u Zagrebu. Zamjenik/ca odgovorne osobe je direktor/ica Austrijskog kulturnog foruma Zagreb.

Svrha i pravna osnova

Pravna osnova za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka od strane Austrijskog kulturnog foruma Zagreb, osim ako nije izričito drugačije navedeno, je Zakon o saveznim ministarstvima iz 1986. g. (BMG, BGBl. Nr. 76/1986 idgF), dio 2 dopune §2 (vanjski poslovi, ukoliko ne ulaze u nadležnost nekog drugog Saveznog ministarstva, posebno vanjski poslovi u području kulture) u vezi s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. 

Obrada podataka na internetskoj stranici

O internetskoj stranici općenito

Svrha obrade podataka preko internetske stranice Austrijskog kulturnog foruma Zagreb je informacija o djelatnosti Kulturnog foruma. Pravna osnova je Članak 6 stavak 1 Opće uredbe o zaštiti podataka (Suglasnost). Korištenjem internetske stranice odnosno korištenjem sadržaja koje Austrijski kulturni forum Zagreb stavlja na raspolaganje kao korisnik/ca suglasni ste s obradom podataka u smislu ove Izjave.

Podaci koji se prikupljaju dohvaćanjem sadržaja na stranici Austrijskog kulturnog foruma Zagreb bit će proslijeđeni trećim stranama samo ako bismo zakonski ili odlukom suda bili na to obavezani ili ako bi to bilo nužno za pravni ili kazneni progon u slučaju napada na internetsku infrastrukturu. 

Zapisi na serveru (Serverlogs)

Svako Vaše pristupanje web stranici Austrijskog kulturnog foruma Zagreb pohranjuje se u protokolarnoj datoteci (Serverlogs) na određeno vrijeme sa sljedećim podacima:

•   IP adresa korisnika web stranice
•   detalji pristupanja (npr. User Agent) te ciljna adresa uključujući GET parameter
•   naziv odabrane datoteke i količina prijenosa podataka
•   datum i vrijeme pristupanja
•   poruka o uspješnosti pristupanja
•   podaci iz obrasca (POST-Body), ukoliko se pojavila greška

Ovi podaci služe isključivo za provjeru sigurnosti sustava, a ni u kojem slučaju za vrednovanje ili izradu osobnih profila. 

Bez obzira na to zadržavamo pravo da u slučaju napada na internetsku infrastruktutu Saveznog ministarstva za europske i međunarodne poslove procijenimo Vašu IP adresu. 

Kolačići (eng. Cookies)

Kolačići (eng. Cookies) su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalu korisnika kako bi ga internetska stranica prepoznala pri ponovnom pristupanju. Informacije koje sadrže kolačići služe za upravljanje sesijom, raspodjelu opterećenosti servera, analizu (Google Analytics) kao i povećanje sigurnosti naših aplikacija kao i prilagođavanje sadržaja i upotrebljivosti. Time omogućujemo visok nivo korisničkog iskustva naše web stranice. U kolačićima se ne pohranjuju nikakvi osobni podaci. 

Vi možete prilagoditi postavke kolačića u Vašem internetskom pregledniku. Ukoliko ne dozvolite nikakve kolačiće, još uvijek u principu možete koristiti našu internetsku stranicu. 

Alat za analizu Google Analytics

Ova stranica koristi Google Analytics, alat za web analizu od Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće, tekstualne datoteke, koji se pohranjuju na Vašem računalu te omogućuju analizu korištenja internetske stranice s Vaše strane.  Informacije koje se dobivaju o Vašem korištenju ove stranice u pravilu se prenose na poslužitelj Google-a u SAD-u i tamo pohranjuju.  Zbog IP anonimizacije na ovoj internetskoj stranici Vaša se IP adresa međutim unutar zemalja članica Europske unije kao i u drugim zemljama potpisnicama Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru najprije skraćuje. Samo se u iznimnim slučajevima potpuna IP adresa prenosi na poslužitelj Google-a u SAD-u i tamo skraćuje. Po nalogu operatera ove internetske stranice Google će koristiti te informacije kako bi ocijenio Vaše korištenje internetske stranice, napravio izviješća o aktivnostima na web stranici te kako bi pružio ostale usluge vezane uz korištenje internetske stranice i interneta za operatera. IP adresa koja se u okviru Google Analytics-a prenosi s Vašeg preglednika neće se povezati s drugim podacima od Google-a. Vi možete u postavkama svog preglednika deaktivirati pohranjivanje kolačića , ali Vas u tom slučaju moramo upozoriti da tada postoji mogućnost da neće moći koristiti sve funkcionalnosti ove internetske stranice u potpunosti. Također možete spriječiti prikupljanje podataka pomoću kolačića, kao i podataka koji se dobivaju Vašim korištenjem ove internetske stranice (uključujući IP adresu) te obradu navedenih podataka od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem plugin-a za preglednik koji je dostupan na sljedećem linku Link zu Google Optout

Objavljivanje informacija s osobnim podacima 

Informacija s osobnim podacima na internetskoj stranici Austrijskog kulturnog foruma Zagreb (npr. sudionici kulturnih i znanstvenih priredbi) objavljuju se uz ugovornu osnovu ili uz suglasnost dotičnih osoba. U pojedinim slučajevima takvi se podaci objavljuju u javnom interesu.

Linkovi na internetske stranice drugih operatera 

Naš internetski sadržaj sadrži linkove na internetske stranice drugih operatera. Mi nemamo utjecaj na to pridržavaju li se ti operateri odredbi o zaštiti podataka. 

Društveni mediji

Austrijski kulturni forum Zagreb koristi Facebook u svrhu širenja informacija o aktivnostima i djelatnostima Austrijskog kulturnog foruma Zagreb. Informacije s osobnim podacima na Facebook-u objavljujemo samo uz suglasnost dotičnih osoba. 

Austrijski kulturni forum Zagreb vrlo ozbiljno shvaća trenutnu raspravu vezanu za zaštitu osobnih podataka na društvenim mrežama. Trenutno pravno gledano nije dovoljno razjašnjeno pruža li i u kojoj mjeri Facebook svoje usluge u skladu s europskim odredbama o zaštiti osobnih podataka. Stoga želimo izričito ukazati na to da Facebook obrađuje i koristi podatke svojih korisnica i korisnika (npr. osobne podatke, IP adresu) sukladno vlastitim smjernicama o upotrebi osobnih podataka.

Austrijski kulturni forum Zagreb  nema utjecaja na to kako Facebook prikuplja osobne podatke i na koji način ih obrađuje. Molimo Vas da informacije koje Austrijski kulturni forum Zagreb stavlja na raspolaganje na Facebook-u odgovorno koristite te da svoje osobne podatke unosite na Facebook-u samo nakon što pročitate njihovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka. 

Upiti preko e-maila ili pošte 

Osobne podatke, koje nam dostavite putem e-maila ili pošte (upiti, prijava za newsletter, prijava za priredbe) naši/e zaposlenici/e obrađuju odgovorno te koriste samo kako bi obradili Vaš upit.

Protokoliranje 

Vaše upite, zamolbe, prigovore i ostale obavijesti koje primimo elektronski ili na papiru kao i druge dopise koji zahtjevaju obradu (tu spada i dokumentacija o priredbama) pohranjujemo i čuvamo u skladu s rokovima važećim za čuvanje pismena. Rok za uništenje elektronskih aktova Saveznog ministarstva za europske i međunarodne poslove u pravilu je 10 godina sukladno važećim propisima (Uredski pravilnik/Büroordnung iz 2004. g. na temelju § 12 Zakona o saveznim ministarstvima iz 1986. g.) ukoliko ne postoje nikakvi posebni zakonski rokovi za pohranu. Upotreba osobnih podataka služi samo za obradu Vašeg upita i neposrednu korespondenciju s Vama. Vaši podaci se nakon izvršenja neće ocjenjivati niti proslijediti trećim stranama.  

Upravljanje pozivnicama za priredbe 

Austrijski kulturni forum Zagreb prikuplja kontaktne podatke kako bi zainteresirane osobe pozvao na priredbe i događanja. Ti se kontaktni podaci obrađuju do ispunjavanja svrhe odnosno uz suglasnost dotičnih osoba u slučaju ponovljenih pozivnica do opoziva. Vi u svakom trenutku možete tražiti brisanje Vaših kontaktnih podataka iz naše baze podataka. 

Newsletter, program, redovite informacije i obavijesti 

Austrijski kulturni forum Zagreb obavještava zainteresirane osobe o svojim aktivnostima i o svojoj djelatnosti putem newslettera odnosno programa, pri čemu koristi servis Mailchimp. Vaši se kontaktni podaci obrađuju uz Vašu suglasnost u svrhu slanja ovih informacija. Vi u svakom trenutku možete opozvati svoju suglasnost i odjaviti se od primanja našeg newslettera odnosno programa. 

Obrada fotografija

Na događajima i priredbama snimamo fotografije i videozapise u svrhu dokumentiranja i pružanja informacija o aktivnostima Kulturnog foruma, a neke od njih mogu biti objavljene na internetskoj stranici, društvenim mrežama i u tiskanim medijima Kulturnog foruma ili Saveznog ministarstva za europske i međunarodne poslove Republike Austrije. Ove podatke obrađujemo uz vaš pristanak ili u legitimnom interesu Kulturnog foruma (Članak 6 stavak 1 Opće uredbe o zaštiti podataka). Ako se ne slažete s obradom slike, molimo vas da nas kontaktirate prije priredbe. Također možete naknadno prigovoriti upotrebi svojih fotografija.

Stvaranje osobnih profila

Austrijski kulturni forum Zagreb ne stvara osobne korisničke profile.

Trajanje obrade

Ako se ne primjenjuju posebni propisi, osobni podaci evidentirat će se u skladu s Uredskim pravilnikom (Büroordnung iz 2004. na temelju odjeljka 12. Zakona o saveznim ministarstvima iz 1986.).

Osobni podaci prikupljeni u svrhu održavanja kontakata ili upravljanja događanjima i priredbama bit će pohranjeni – uzimajući u obzir dokumentaciju koja je potrebna zbog Uredskog pravilnika ili u svrhu fakturiranja – sve dok svrha ne bude ispunjena ili dok ne bude opozvana.

Prosljeđivanje osobnih podataka trećim stranama

Ako nije drugačije detaljno navedeno, podaci koje obrađuje Austrijski kulturni forum Zagreb prosljeđivat će se trećim stranama samo ako smo to obvezni zakonom ili sudskom odlukom.

Prijenos trećim stranama, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, neće se izvršiti bez Vašeg izričitog pristanka.

Vaša prava

Vi načelno imate pravo na informiranje, ispravak, brisanje, ograničavanje, opoziv i prigovor. 

Imate pravo na informacije o obradi vaših osobnih podataka od strane Austrijskog kulturnog foruma Zagreb prema članku 15 Opće uredbe o zaštiti podataka. Kontaktirajte nas u tu svrhu. Ako su Vaši podaci koje smo obradili netočni, obavijestite nas o tome. To ćemo odmah ispraviti i o tome Vas obavijestiti.

Ako se obrada podataka temelji na vašem pristanku, svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku. To ne utječe na zakonitost obrade Austrijskog kulturnog foruma Zagreb temeljem pristanka do točke opoziva.

Ako obradu provodimo na temelju javnog interesa ili u legitimnom interesu, imate mogućnost prigovora na obradu. U takvom slučaju Austrijski kulturni forum Zagreb neće dalje obrađivati ​​vaše podatke, osim ako postoje uvjerljivi razlozi od javnog interesa zbog kojih je potrebna daljnja obrada.

Možete zatražiti pravo na brisanje Vaših osobnih podataka ako više ne želite da obrađujemo vaše podatke. Oni će se odmah izbrisati ako zakonski nismo obavezni čuvati ih. Ako nas kontaktirate u vezi s poslovnim slučajem (prijave, zahtjevi, obavijesti, prigovori i druge obavijesti koje vi podnosite i koje trebamo riješiti), obavezni smo temeljem Uredskog pravilnika (Büroordnung iz 2004. g. ) u smislu sljedivosti i zakonitosti javne uprave protokolirati Vaše upite i obraditi ih u skladu s odgovarajućim rokovima pohrane. U pojedinačnim slučajevima arhiviranje se također može odrediti u skladu sa Saveznim zakonom o arhivima Republike Austrije.

Zaštita maloljetnika

Osobe mlađe od 16 godina ne bi nam trebale prenositi nikakve osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskih skrbnika. Austrijski kulturni forum Zagreb ne zahtijeva nikakve osobne podatke od djece i mladih bez službene potrebe. Takvi se podaci ne prikupljaju niti prosljeđuju trećim stranama osim ako za to ne postoji službeni zahtjev.

Mogućnost podnošenja žalbe tijelu za zaštitu podataka

Ako smatrate da se obradom Vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili su povrijeđena Vaša prava o zaštiti podataka na bilo koji drugi način, možete se žaliti nadzornom tijelu. U Austriji je tijelo za zaštitu podataka:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
e-Mail: dsb@dsb.gv.at 

Kontakt 

Možete nas kontaktirati na sljedeći način:

Austrijski kulturni forum Zagreb
Gundulićeva 3

10000 Zagreb

tel: +385 1 4881-250
e-mail: agram-kf@bmeia.gv.at

Kontakt službenika za zaštitu podataka Saveznog ministarstva za europske i međunarodne poslove:

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
Datenschutzbeauftragte
Minoritenplatz 8
1010 Wien
Telefon: +43 (0) 501150 4544
E-Mail: dsb@bmeia.gv.at